Відчуження нерухомого майна

Відчуження нерухомого майна

Відчуження нерухомого майна

Для посвідчення договорів відчуження нерухомого майна (купівля-продаж, дарування, міна тощо) необхідні наступні документи:
Паспорт сторін (з вклеєною фотокарткою по досягненні особою 25 та 45 років);
Податкові номери сторін договору;
Документ, що посвідчує право власності;
При відчуженні жилтової нерухомості – довідка про зареєстрованих осіб, або витяг з РТГ;
Також, у разі продажу (обміну) нерухомого майна, необхідна експертна оцінка.
При відчуженні земельної ділянки – Державний акт про право власності на земельну ділянку, або інший документ, що посвідчує право власності, Витяг з Державного земельного кадастру, експертна та/або нормативна грошова оцінка.
При відчуженні майна, що перебуває у спільній власності подружжя – згода другого (або колишнього) з подружжя. При відчуженні частки в спільній частковій власності - відмова від переважного права купівлі інших співвласників.
Якщо однією із сторін договору відчуження нерухомого майна є юридична особа, необхідні її установчі документи, а саме: опис до статуту та виписки, протокол зашальних зборів учасників чи рішення єдиного учасника про призначення керівника, паспорт та ідентифікаційний (податковий) номер керівника, печатка (за наявності) юридичної особи, протокол про укладення договору відчуження нерухомого майна (якщо того вимагає статут).
Для отримання більш детальної інформації – зателефонуйте, або прийдіть до нотаріуса на консультацію.